Personalisüsteemide uuringud (koolitussüsteem, arenguvestluste süsteem jne.)

Teostame personalisüsteemide arendamiseks uuringuid ja hindamisi:

  • Koolitus- ja arenguvajaduste selgitamine
  • Koolituste ja arenguprogrammide tulemuslikkuse hindamine
  • Sisekommunikatsiooni toimivuse hindamine
  • Tööstressi taseme selgitamine ja läbipõlemisriski hindamine
  • Arendussüsteemide (nt. mentorlus-, kovisiooni-, juhendamis- või sisekoolitussüsteemid, sisseelamisprogrammid, õpiringid jms.) toimivuse ja tulemuslikkuse hindamine

Uuringumeetodid valime ning teostamise kavandame vastavalt konkreetsele lähteülesandele.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›