Organisatsiooni väärtuste kaardistamine

Paljud organisatsioonid on sõnastanud oma põhiväärtused, millele nad tuginevad eesmärkide püstitamisel ja töö korraldamisel. Kuid nende väärtuste kõrval, mida soovitakse näidata klientidele, tarbijale või äripartneritele, võivad organisatsioonis olevad inimesed või meeskonnad kanda veel teisigi väärtusi, mis oluliselt mõjutavad igapäevatöö tulemusi.

Selleks, et  arendada väärtuspõhist juhtimist, parandada koostööd ja teineteisemõistmist, vähendada konflikte, viia läbi muudatusi või saavutada väljakutsuvaid eesmärke, tuleks teada, millised väärtused on  organisatsiooni töötajatel tegelikult, kuidas need seostuvad väljakuulutatud väärtustega ning millisena tajutakse organisatsiooni väärtusi väljastpoolt.

Uuritavad sihtgrupid võivad olla näiteks: juhtkond, esmatasandi- ja keskjuhid, reatöötajad, töölt lahkujad, algajad, staažikad töötajad, filiaalide töötajad, erinevad struktuuriüksused, kliendigrupid, äripartnerid jm.

Väärtuste kaardistamisel, sõltuvalt eesmärgist ja sihtgruppidest, kasutame järgmisi meetodeid või nende omavahelisi kombinatsioone:

  • intervjuud
  • fookusgrupid
  • arendusseminarid
  • vaatlus
  • kontrollostud
  • küsitlused (veebipõhised, paber-pliiats või telefoniküsitluse vormis)

Pakume väärtusjuhtimisega seotud konsultatsioone ja teenuseid:

  • väärtuste väljaselgitamine värbamisel ja töötajate hindamisel
  • väärtuste kommunikeerimine ja juurutamine organisatsioonis
  • väärtuspõhiste teenindusstandardite koostamine
  • väärtuspõhine juhendamine ja sisseelamisprogrammid uutele töötajatele

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›