Kompetentside hindamine

Kompetentsid on kombinatsioon inimese vajadustest, väärtustest, hoiakutest, võimetest, oskustest ning teadmistest. Kompetentsid avalduvad käitumises ja seostuvad oskuste rakendumisega (töö)soorituse tegemiseks. Kompetentsid on mõõdetavad ja arendatavad.

Enamasti on kompetentside hindamise eesmärgiks määrata üksikisiku kompetentsitasemete vastavus organisatsiooni kompetentsimudelile või ametikoha kompetentsinõuetele. Hindamine võib osutuda vajalikuks töötajate värbamisel, karjääriotsuste tegemisel, meeskondade loomisel või arenguprogrammide koostamisel nii üksikisikule kui organisatsioonile.

Teostame kompetentside hindamist üksikisikutele, meeskondadele või organisatsioonidele.

Õpetame välja kompetentside hindajaid organisatsioonis, nii individuaalselt kui koolitusgrupina.

Kasutame Lominger kompetentsisõnastikku või organisatsiooni enda kompetentsimudelit. Vajadusel aitame kompetentsimudelit luua või edasi arendada. Sõltuvalt hindamise eesmärgist ja sihtgrupist kasutame erinevaid meetodeid:

  • Kompetentsi-intervjuud (ka kombineerituna psühhomeetriliste testidega)
  • Käitumisülesanded
  • Kompetentsikaartide sorteerimine
  • 360o tagasiside-uuringud

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›