Ametikohtade hindamine

Ametikohtade hindamise eesmärgiks on kirjeldada, analüüsida  ja süsteemselt võrrelda erinevatel ametikohtadel tehtavat tööd. Reeglina on ametikohtade hindamine palgasüsteemi loomise või korrastamise aluseks.

Ametikohtade hindamiseks kasutame analüütilisi skaalasid, mis kirjeldavad erinevaid hindamisfaktoreid. Hindamine toimub intervjuude ja seminaride vormis koos juhtide, personalitöötajate ja töö asjatundjatega. Meie konsultandid töötlevad ja analüüsivad kogutud materjali ja esitavad tulemused maatriksina, milles tööde väärtuspunktid on otseselt võrreldavad Hay rahvusvaheliselt tuntud punktisüsteemiga

Pakume ametikohtade hindamisega seonduvaid teenuseid:

  • töö analüüs
  • ametijuhendite ja teenindusstandardite koostamine
  • palgasüsteemi loomine  või muutmine

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›