Ametikohtade hindamine

Ametikohtade hindamise eesmärgiks on kirjeldada, analüüsida  ja süsteemselt võrrelda erinevatel ametikohtadel tehtavat tööd. Reeglina on ametikohtade hindamine palgasüsteemi loomise või korrastamise aluseks.

Ametikohtade hindamiseks kasutame analüütilisi skaalasid, mis kirjeldavad erinevaid hindamisfaktoreid. Hindamine toimub intervjuude ja seminaride vormis koos juhtide, personalitöötajate ja töö asjatundjatega. Meie konsultandid töötlevad ja analüüsivad kogutud materjali ja esitavad tulemused maatriksina, milles tööde väärtuspunktid on otseselt võrreldavad Hay rahvusvaheliselt tuntud punktisüsteemiga

Pakume ametikohtade hindamisega seonduvaid teenuseid:

  • töö analüüs
  • ametijuhendite ja teenindusstandardite koostamine
  • palgasüsteemi loomine  või muutmine

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›