360o tagasiside-hindamine

360o tagasiside-hindamine on meetod personaalse tagasiside kogumiseks mitmetest allikatest ning selle kõrvutamiseks enesehinnanguga. Enamasti kasutatakse seda tööalaste kompetentside, oskuste ja käitumise uurimiseks ning grupisiseseks võrdlemiseks arendustegevuste kavandamisel.

360o meetod aitab hinnataval saada teadlikumaks sellest, kuidas teda tajuvad teised inimesed ja annab seeläbi võimalused  suunata oma isiklikku arengut.

Pakume hindamise läbiviimiseks unikaalset veebikeskkonda, mis võimaldab kiiresti ja mugavalt juhtida hindamisprotsessi. Osalejad saavad isiklikud raportid, kus graafikute, tabelite ja kommentaaridena on esitatud hindamistulemused. Hindamine on anonüümne ja hindajagruppide vastused esitatakse raportis statistiliste keskmistena (v.a. vahetu juhi hinnangud ja enesehinnang).

Anonüümsus tagatakse sellega, et laekuvaid hinnanguid näeb ainult meie konsultant, kes raporteid koostab. Isegi kui uuringut administreerivad organisatsiooni enda personalitöötajad, näevad nad ainult, kes hindajatest on vastanud, mitte aga antud hindeid ja kommentaare.

Pakume 360o tagasiside-hindamise läbiviimist täispaketina või tellija valikul selle üksikute etappide korraldamist. Võrreldes teiste sarnaste toodetega on meie teenusel mitmeid eeliseid.

Hindamine kestab tavaliselt 2-3 nädalat. Kogu hindamisprotsessile kuluv aeg koos eel- ja järeltöödega jääb 1-3 kuu piiresse.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›