Uuringud ja hindamised

Meie konsultandid ja koostööpartnerid omavad pikaajalist ja mitmekesist töökogemust uuringute ja hindamiste teostamisel ning kasutavad kaasaegseid metoodikaid ja töökeskkondi.

Oluline on paindlikkus – viime uuringud ja hindamised läbi ja esitame tulemuste raportid just sellises vormis, nagu kliendil vaja. Vajadusel aitame välja töötada küsimustikke või pakume oma näidiseid.

Kui klient osaleb ise uuringu korraldamisel, pakume väljaõpet ja pidevat kasutajatuge. Hoiame kliendi esindajat jooksvalt kursis uuringu või hindamise kulgemisega ning teavitame viivitamatult, kui kerkib esile ootamatuid probleeme.

Teeme nii kvalitatiiv- kui kvantitatiivuuringuid või kombineerime meetodeid. Selleks kasutame veebipõhiseid või paber-pliiats küsitlusi, viime läbi fookusgruppe, seminare, individuaalintervjuusid, telefoniküsitlusi ja vaatlusi.

Aitame kasutada uuringute tulemusi arendustegevuste planeerimisel ja teostamisel.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›