Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014

 

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia  videotagasisidega suhtlemistreeninguid ning sellel metoodikal põhinevaid rollitreeninguid erinevatele sihtgruppidele. Samuti annab väljaõpe baasteadmised ja oskused täiskasvanute koolitusgruppide juhtimiseks.

Programmist ja põhimõtetest

Programm koosneb 10 sessioonist. Õppele eelneb osalemine 360° tagasiside uuringus, mis aitab eesmärgistada õpinguid ning teadlikult arendada oma koolitamis- ja suhtlemisoskusi. Juhendamist ja tuge seatud  eesmärkide saavutamiseks on õpingute vältel  võimalik saada kogenud õppejõududelt ja grupikaaslastelt.

Programm pakub võimalust spetsialiseeruda ning vastavalt õppija huvidele keskenduda erinevatele koolitusformaatidele – lühikoolitustest arenguprogrammideni. Oma valdkonna kogenud õppejõud-praktikud nii Eestist kui välismaalt aitavad luua tervikpildi täiskasvanute koolitamisega ja töötajate arendamisega seonduvast ning tutvustavad kaasaegseid koolitustrende ja -põhimõtteid.

Praktilise tegevuse osakaal väljaõppes on suur – sessioonide käigus treenitakse erinevaid koolitajaoskusi ja luuakse eeldused edukaks lõputööks, milleks on iseseisev videotagasisidega koolituse läbiviimine.

Õppeprogrammi kuuluvad ained:

 • Suhtlemistreeningu olemus
 • Sotsiaalsete oskuste õpetamise alusteooriad
 • Kaasaegsed õpiteooriad ja täiskasvanute koolitamine
 • Suhtlemistreeningu metodoloogia ja mudelid
 • Koolitaja ja treeneritöö alused
 • Koolitusteenusega kaasnevad protsessid
 • Iseseisvalt koostatud koolitusprogrammi läbiviimine

Tutvu põhjalikumalt õppeprogrammiga ja sessioonide kuupäevadega

Õpetajatest

Väljaõppe põhiõppejõududeks  ja juhendajateks on  suhtlemistreenerid-täiskasvanute koolitajad Kristel Jalak (Andragoog V), Mari-Liis Järg (Andragoog IV), Kadri Kõiv (Suhtlemistreener V, Andragoog IV), Tiit Kõnnussaar, kõik DevelopDesign® ja Ann Seilenthal (Suhtlemistreener V, Täiskasvanute koolitaja, tase 6)  Iseseisvad Konsultandid.

Kaasatud on mitmed oma ala asjatundjad nii Eestist kui ka mujalt:Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool), Susanne Valkeakari (TalentVectia, Soome), Ruta Luse (Spring Valley, Läti), Mari Karm (Tartu Ülikool), Einike Pilli (Tartu Ülikool), Jana Tamm (Baltic Corporate Training), Katrin Alujev, Andres Sild, Veiko Hani, Andres Jalak jt.

Korraldusest

Väljaõpe toimub perioodil oktoober 2013 kuni november 2014, kokku toimub kümme  3-päevast õppesessiooni. Õppesessioonid toimuvad Tallinnas.

Tegemist on tervikprogrammiga – grupisessioonidele lisanduvad õppijate isesesisvad ja rühmaülesanded, individuaalsed ja grupiviisilised juhendamissessioonid.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe lõpetamise edukaks lõpetamiseks on õppija:

 • osalenud  kõigis praktikumides
 • esitanud kõik iseseisvad ülesanded
 • sooritanud edukalt praktilise arevstuse
 • koostanud koos kaasõppijaga koolitusprogrammi ja õppematerjalid
 • viinud koos kaasõppijaga läbi koolituse õppegrupi liikmetele

Väljaõppe korraldab DevelopDesign® esindav Loome OÜ. Loome OÜ koolituskeskusel on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe läbi viimiseks  Haridusministeeriumi koolitusluba nr HM 6902HTM. Koolituse kulu (õppemaksu) on õigus tuludeklaratsioonis maksustamisperioodi tulust maha arvata.

Väljaõppeprogramm on heaks kiidetud Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu poolt. Väljaõppe edukalt lõpetanutel on võimalus alustada suhtlemistreeneri ja/või täiskasvanute koolitaja kutse taotlemist.

 Loe lähemalt kuidas kandideerida väljaõppesse

 

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›