Nüüdsest ka ühe-inimese uuringud!

Novembri lõpuni viiele tellijale 360individuaal- uuringud soodushinnaga 3900 krooni

Enamasti käsitletakse 360 tagasiside-uuringuid kui tervet organisatsiooni või mingit selle alaosa (nt. juhid, müügipersonal, mingi osakond või meeskond) haaravat toimingut. Hindamisküsimustikudki koostatakse nii, et need sobiksid kõikidele hindajatele/hinnatavatele ja reeglina lähtuvad need organisatsiooni üldistest väärtustest, käitumisstandarditest või kompetentsisüsteemist.
Kuid universaalsete asjadega on ikka nii, et see, mis sobib kõikidele ei sobi päris täpselt mitte kellelegi. tagasisidePealegi, nagu ma seda pikemalt analüüsin oma raamatus Tagasiside töötajate arendamisel (Äripäeva kirjastus, 2010), pole n.ö. käsu korras läbi viidud mitmeallikalise tagasiside kogumine ja tulemuste poolvägisi toppimine hinnatavatele mitte just kõige parem viis innustada inimesi arenema ja muutuma.
Seepärast pakume oma klientidele alternatiivi – individuaalseid tagasiside-uuringuid, mis on kujundatud ühe konkreetse isiku arengu- ja tagasiside vajadustest lähtuvalt. Kogu protsess on 3-astmeline:

  1. Uuringu eelne kohtumine tagasiside saajaga, mille käigus selgitame tema arenguvajadusi, tagasisidestamist vajavaid valdkondi, hindajatele esitatavaid küsimusi ja tagasiside andjaid. Lepime kokku uuringu tingimustes (ajakava, anonüümsus, konfidentsiaalsus, hindajate teavitamine jms.)  Sõltuvalt kliendi vajadustest kestab selline kohtumine umbes tund, vahel ka kauem.
  2. Eelkohtumise tulemuste põhjal koostatud hindamisküsimustiku esitame kliendile üle vaatamiseks ja kinnitamiseks, ning kui kõik sobib, viime läbi veebipõhise tagasiside-uuringu. Vajadusel võime seda kombineerida ka paber-pliiats andmete kogumise meetodiga ning teha võõrkeelseid küsitlusi. Ja ka see, et erinevatele hindajagruppidele esitatakse erinevaid küsimusi, on võimalik, kui selleks on soov ja vajadus.
  3. Tulemused vormistame raportiks, mille klient saab kätte uuringu järgsel kohtumisel, kus ta saab koos konsultandiga läbi arutada oma tulemused ja järeldused. Seegi kohtumine kestab umbes tunni. Inimene saab oma tulemused kätte nii väljatrükina kui elektrooniliselt.

Sellise individuaalse hindamise puhul on tagasiside saaja selle „ainuomanik“. Sõltumata sellest, kas teenuse eest maksab inimene ise või tema organisatsioon, ei jaga me tulemusi mitte kellegi teisega, ei personalitöötajate ega juhatuse esimehega 🙂  Ka see, mida tagasisidestatav oma tulemustega peale hakkab, kellega neid jagab või milliseid arendustegevusi kavandab, on vaid tema teha. Soovi korral võime muidugi aidata, näiteks lisada tagasiside-vestlusele ka arenguvestluse, millest võib saada perioodiline kohtumine vastavalt kokkulepitud intervallile (6 kuud, 12 kuud).

Individuaal-uuringut saab läbi viia ka väikestes organisatsioonides või projektipõhiselt töötavate inimeste tarbeks, kus tavapärast 360 uuringut teha ei saakski. Hindajaid tuleks siis otsida ka väljaspoolt firmat või projektigruppi, inimese kogu sotsiaalvõrgustiku ulatusest.

Usun, et eriti vajalik ja kasulik on selline personaalne uuring just juhtidele. Ütleb ju ka juhtimisguru Manfred Kets de Vries, et üks juhtide suurimaid probleeme on adekvaatse tagasiside puudumine. Oma raamatus “Juhtimise müstika” esitab ta uuringutulemusi, mille andmetel ainult umbes kümme protsenti juhtidest hindab ennast adekvaatselt. Nende hulgas, kelle arvamus enda kohta on vale, on kaks korda rohkem neid, kes hindavad ennast üle, kui neid, kes ennast alahindavad. Tegelikult arvab tervelt 70 protsenti juhtidest, et kuulub oma ala 25 protsendi parimate hulka! Paljud juhid on oma nõrkuste suhtes pimedad ja ei teadvusta oma vigu, mis takistavad organisatsiooni tõhusat toimimist.

Individuaal-uuringu hind sõltub kliendi vajadustest ja soovidest tulenevast ajakulust. Kahe, kuni tunnise kohtumisega uuringu tavamaksumus algab 7000-st kroonist. See ei ole kallim, kui mõni 2-3 päevane juhtimiskoolitus, kasu võib olla aga märgatavalt suurem!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga