Meie kliendid

Arenguprogrammid

Swedbank Motivation & Leardership Development program
Air Maintenance Estonia Leadership skills development
Haridus- ja Teadusministeerium Juhtimiskoolituste programm “Keskastme juht kahe tule vahel”
PRIA Juhtide Akadeemia
Enics Eesti Juhtide Arenguprogramm
Cybernetica Juhtide Arenguprogramm
Ambient Sound Investments Juhtide Arenguprogramm
Antsla Vald Koostööoskuste arenguprogramm
PRIA Jagatud eesmärgid, arenguprogramm
PRIA Sisekoolitajate arenguprogramm
Maaelu Edendamise Sihtasutus Nõustajate arenguprogramm

Lühikoolitused ja seminarid

Haridus- ja Teadusministeerium Motivatsioonipäev
Töötukassa Motiveeriv töökeskkond
Rahandusministeerium Enesemotiveerimine
Valgamaa kodanikeühendused Tänu ja tunnustuse kasutamisest Valgamaa kodanikeühendused
Anu Ait Õnne õpituba – enesearenguseminar naisjuhtidele
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium Eesmärkide seadmine
Haridus- ja Teadusministeerium Arendusseminar organisatsioonikultuurist
Cybernetica Arenguseminar suhtlemisest
Rimi Baltic Kompetentsiseminar
Sihtasutus Archimedes Kompetentsid ja arenguvestlus
Mistra – Autex Arenguvestluste seminar
Keskkonnaministeerium Konfliktijuhtimine
Eesti Maaülikool Konfliktide juhtimine
Estonian Business School EBS Kompetentsimudeli väljatöötamine ja kasutamine organisatsioonis (Personalijuhtide arenguprogramm)
Estonian Business School EBS Personalitöö tulemuslikkuse hindamine (Personalijuhi Arenguprogramm)
Estonian Business School EBS Teadmusjuhtimine (Liidri arenguprogramm)
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit Tagasiside ja tulemuste analüüs
ETKA Andras Rasked koolitused, meistriklass
Tähe noortekeskus Noored jagavad elu – noored täiskasvanuid koolitama
Eesti Energia Motivastioon ja toimetulek vastupanuga, töötuba

Konsultatsioonid ja uuringud

Riigikantselei 360 tagasiside-uuring
Ambient Sound Investments 360 tagasiside-uuring
Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove 360 tagasiside-uuring
Cybernetica 360 tagasiside-uuring
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 360 tagasiside-uuring
Maaelu Edendamise Sihtasutus 360 tagasiside-uuring
PRIA 360 tagasiside-uuring
Enics Eesti 360 tagasiside-uuring
Riigikogu kantselei Arenguvestluste uuendamine ja personaliuuringud
PRIA Sisekoolitussüsteemi edasiarendus
Palmako Juhtimismudeli koostamine
Jõgeva SAI Koolitusprogrammide metoodiline nõustamine
Luua metsanduskool Personalisüsteemide arendamine Luua Metsanduskoolis
Haridus- ja Teadusministeerium Koostöö uuring
Enics Eesti TAZ profiilid
Põllumajandusministeerium Uuring – Nõuandesüsteemi vastavus MAK eesmärkidele
Põllumajandusministeerium Uuring – Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris
Maaelu Edendamise Sihtasutus Uuring – Eesti nõuandesüsteemi arenguvõimalused
PRIA Kovisooonigruppide käivitamine ja konsulteerimine
Haridus- ja Teadusministeerium Seminarid mentoritele

Treeningud ja koolitused

Tartu Ülikool Täiendusõppe keskus Ajajuhtimise koolitus
Haridus- ja Teadusministeerium Ajakasutuse juhtimine
Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus Stressi- ja pingete juhtimine
Kaitseliidu Peastaap Stressijuhtimine
Maaelu Edendamise Sihtasutus Enesejuhtimine
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Enesejuhtimiskoolitus
Enics Eesti Esinemisoskuste intensiivtreening
Ambient Sound Investments Esinemisoskuste intensiivtreening
Swedbank Esinemisoskuste intensiivtreening
Tartu Ülikool Keemia Instituudi Doktorikool Esinemisoskused
Sanofi aventis Esinemisoskuste intensiivtreening
Riigikogu kantselei Arenguvestlused
Tieto Estonia As Arenguvestluste koolitus
Air Maintenance Estonia Performance Dialogue
A.LeCoq Tagasisidestamise koolitus juhtidele
Tartu Ülikool Täiendusõppe keskus Nõupidamiste koolitus
Ida-Eesti Päästekeskus Nõupidamiste juhtimine
Justiitsministeerium Grupitöö meetodid
Enics Eesti Gruppide juhtimine
Palmako Meeskonnajuhtimine
Johannes Mihkelsoni Keskus Läbirääkimistreeningud ametiühingute usaldusisikutele
Seesam Insurance Läbirääkimised ja mõjutamine
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Müügikoolitus
Tartu Peetri Pizza Teeninduskoolitus
Sanofi aventis Mõjutamine ravimiesitlejatele
Haridus- ja Teadusministeerium Meeskonnatreening
Välisministeerium Meeskonnakoolitus
Eesti Energia Meeskonnatöö
Metsä Group Meeskonnatöö arendamine
Ericsson Eesti Team Training
SA Tartumaa Ärinõuandla Loovuskoolitus
Sanofi aventis Kriisijuhtimine
Hurtigruten Training of Trainers
RMK Enesejuhtimine
Keskkonnaamet Motivatsioon ja enesejuhtimine
EURES Meeskonnakoolitus
Enics Eesti Juhendamisoskused
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Nõustamismetoodika
Remedium Nõustamisoskuste baaskoolitus
Kodukant Nõustamisoskused
Eesti Energia Ensemotivatsioon
Eesti Energia Motivatsioon ja motiveerimine

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›