Kvaliteedisüsteem

Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad. Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond  ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid mitte ainult vastavad seaduse nõuetele, vaid parimad, mida pakkuda saab.

Koolitajate kvaliteet omakorda  tugineb meie eriväljaõppele, regulaarsetele täiendkoolitustele, arenguvestlustele, kovisiooni ja supervisiooni kasutamisele ning laiemas kutsevõrgustikus osalemisele.

Kõik meie koolitajad ja koostööpartnerid on läbinud täiskasvanute koolitaja/ suhtlemistreeneri väljaõppe ning omavad andragoogi ja/või suhtlemistreeneri kutsetunnistust. Põhikoolitajate tutvustused, CV-d ja kvalifikatsioonitõendid vt.siit.

Klienditagasiside kogumine ja analüüs ning koolituste tulemuslikkuse uuringud võimaldavad meil tagada, et meie programmid, materjalid ja koolitusmeetodid on kaasaegsed ja ühiskonnas toimuvatele arengutele vastavad. Viime läbi regulaarseid protsessi- ja tootearendusseminare.

Tagasiside kogumise viisid on erinevad, sõltuvad koolituse formaadist, ja määratakse juba koolitusprogrammi kavandamisel ja kujundamisel. Näiteks:

  • koostöökoolituste puhul erinevate partneritega (nt.Äripäeva akadeemia, EBS) kasutame partneri tagasiside-süsteeme, enamasti kirjalikke ankeete;
  • lühikoolituste puhul koguvad tagasisidet koolitajad koolitusprotsessi käigus erinevate loov- ja arutelumeetoditega;
  • pikemate tellitud arenguprogrammide puhul saadame osalejatele programmi lõppedes lingi elektroonsele küsitluskeskkonnale. Lisaks teeme tagasiside-seminari või nõupidamise kliendi esindajatega;
  • pikema avatud arenguprogrammi korral on programmi viimases moodulis planeeritud spetsiaalne aeg osalejate tagasisidele, lisaks saadame mõne aja pärast ka kirjaliku tagasiside-küsitluse lingi.

Tagasiside teemade valikuks kasutame kvaliteedimudelit, mis uurib klient-koolitaja suhte erinevaid aspekte. Sama mudeli alusel teostame regulaarset enesehindamist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›