Kristel Jalak

Isikuandmed 

Nimi: Kristel Jalak
Sünniaeg ja koht: 4. jaanuar 1961, Tallinn
Perekonnaseis: abielus

Kontaktandmed   

Telefonid: Tel. +372 7 412 204,
GSM +372 50 62 544
E-mailid:

Haridus, kutse

31.05.2010 Andragoog V (= EKR tase 8), ETKA Andras
01.07.2006 Suhtlemistreener V (vana kutsesüsteem), ESÜ
02.12.2005 Personalijuht V (vana kutsesüsteem), PARE
19.12.1991 Teaduste kandidaat (= PhD.) ELVI
29.10.1984 Zooinsener, EPA

Töökogemus 

Hetkel

Alates 03.04.2008

Kaubamärgi DevelopDesign® (Kera OÜ osaomanduses) koolitaja ja konsultant. Juhtide ja kogukonnaliidrite arendusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine, organisatsiooni-uuringud, juhtide 3600 tagasiside-hindamised, personaalne coaching, erinevad suhtlemistreeningud, koolitajakoolitused jms.
Hetkel

Alates 01.05.2006

Kera OÜ osanik, juhatuse liige, konsultant ja koolitaja. Teostatud sektori-uuringuid (PõlMin, MES, Leader programm), juhtide hindamisprogramme telekom ja IT sektoris (Elion, Skype, Playtech, Cybernetica, Net Group) ja avalikus teenistuses (KMA, Riigikantselei, Riigiarhiiv, PRIA jm). Nõustamismetoodika alased väljaõppeprogrammid (EPKK, MES) jpm.
Mai 2013 – Mai 2014 Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert (koolitus ja arendus)
Mai 2011 – Mai 2013 Enics Eesti AS, personalijuht
Jaan. 2006 – Aprill 2008 OÜ Self II konsultatsioonijuht, konsultant ja koolitaja,
sh esinemisoskuste ja läbirääkimisoskuste juhtiv koolitaja
Aug. 2004 – jaanuar 2006 AS Cleanaway Balti personalidirektor
Juuli 2003 – august 2004 PepsiCo Eesti AS, Baltikumi personalijuht
Jaanuar – juuli 2003 OÜ Self II konsultatsioonijuht, konsultant, koolitaja, sh juhtiv koolitaja juhtimiskoolituse alal
Aug. 2000 – jaan. 2003 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori asetäitja, personalinõunik, personalibüroo juhataja
Juuli 1999 – Aug. 2000 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuse (PRIK, reorganiseeritud JKK-st ) personalijuht
Okt. 1995 – märts 1998 EV Tõuaretusinspektsiooni Jõudluskontrolli Keskus (JKK), projektijuht
Aprill 1993 – aug. 1995 AS Dimela müügidirektor
Jaan. 1988 – märts 1993 ELVI aretusosakonna nooremteadur, teadur
Sept. 1982 – dets. 1987 Suurfarmi brigadir ja juhataja, Nõgiaru, Ülenurme

Keelteoskus

  Lugemine Rääkimine Kirjutamine
Eesti keel emakeel
Inglise keel väga hea väga hea väga hea
Vene keel hea rahuldav nõrk
Soome keel hea nõrk nõrk

Muu informatsioon

Kuuluvus organisatsioonidesse: Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige
Arvutioskus: Kogu MS Office pakett, Outlook jm üldkasutatavad programmid. Kasutamisoskus hea ka nõudlikuma töö jaoks
Juhiload: B-kategooria, staaži üle 30 aasta

Kogemus koolitajana

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1996. aastast, sh suhtlemistreeneri kogemus alates 1999. aastast. Keskmine koolituskoormus 80-120 päeva aastas.
Peamised valdkonnad:  juhtimine, esinemisoskused, läbirääkimisoskused, mõjutamisoskused, konfliktide lahendamine, arendusvestluste läbiviimine, projekti­juhtimine, müügi juhtimine, koolitajakoolitus jm.
Suuremad kliendid:  Hurtigruten Estonia, Air Maitenance Estonia, Enics Eesti, Eesti Energia, Skype, Ambient Sound Investments, Cybernetica, Playtech, sanofi-aventis, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, PRIA, EBS, Äripäeva Koolituskeskus jpt.

Kogemus konsultandina

Organisatsioonide konsulteerimise, sh uuringute teostamise kogemus alates 1998. aastast, konsultatsiooni­projektide juhtimise kogemus alates 2000. aastast.
Peamised teemad:  sektoriuuringud, organisatsiooni töörahulolu-uuringud, koolitusvajaduste ja koolituse tulemuslikkuse uuringud, 360-kraadi tagasiside-uuringud, kompetentsimudelite koostamine, juhtide arenguprogrammide koostamine, töötajate arendushindamine, strateegia-ning arenguprojektide juhtimine jms.
Suuremad kliendid:  Grant Thornton, Palmako, R-Kiosk, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, PRIA, Luua Metsanduskool, Riigikantselei, Elion, Cleanaway,  Balti Investeeringute  Grupp jt.

Suuremaid projekte

2016 R-Kioski R-akadeemia õppekava nõustamine. Konsultant.
Okt. 2015 – märts 2016 Maeluministeerium. Konsulentide täiendkoolituse õppekavade aluste koostamine. Konsultant.
Aprill-mai 2015 TMB kvalifikatsiooni- ja palgasüsteemi korrastamine. Konsultant.
Sept. 2014 – juuni 2015 Räpina Aianduskooli personaliarenduse projekt. Konsultant.
Okt. 2012 – juuni 2013 Luua Metsanduskooli personaliarenduse projekt. Konsultant.
Jaan. 2010 – märts 2011 PRIA sisekoolitussüsteemi edasiarendamine. Konsultant.
Jaan.- august 2010 Uuring: Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris. Projektijuht ja konsultant, uuringu teostaja.
Veebr.- aprill 2009 Eesti nõuandesüsteemi arenguvõimaluste uuring. Projektijuht ja konsultant, uuringu teostaja.
Märts 2008 – veebr 2009 PRIA sisekoolitussüsteemi loomine ja käivitamine.
Konsultant, koolitaja
Veebr. 2008 – aprill 2008 Põllumajandusliku nõuandesüsteemi uuring ja analüüs.
Projektijuht ja konsultant, uuringu teostaja.
Nov. 2007 – jaan. 2008 Kodakondsus ja Migratsiooniameti töörahulolu-uuring.
Uuringu teostaja.
Mai 2007 – okt. 2007 Playtech juhtimiskontseptsiooni ja kompetentsimudeli loomine. Töö teostaja.
Juuli 2006 – sept. 2006 Nõupidamiskäitumise kvantitatiivne uuring Eesti organisatsioonides. Uuringu teostaja.
Aprill 2006 – nov.2006 Riigikantselei kompetentsimudeli loomine.
Projektijuht.
Märts 2006 – mai 2006 Eesti era- ja avaliku sektori organisatsioonides kasutatavate motivatsioonisüsteemide kvalitatiivne uuring. Teostaja.
Veebr. 2005 – mai 2005 Jäätmekäitlussektori kliendirahulolu uuring. Projektijuht.
Juuni 2004 – juuni 2005 Tallinna Kaubamaja koolitusprogrammide tulemuslikkuse uuring. Uuringu teostaja.
Juuni 2003 – veebr. 2008 Elion Ettevõtted, Elion Esindus. Juhtide 360 tagasiside uuring. Uuringu teostaja.
Märts 1999 – veebr. 2001 PHARE SPP kohalike ekspertide projekt,
Tegevus- ja koolitusvajaduste hindamise ekspert
Märts 1999 – aug. 2000 SAPARD programmi makseagentuuri personali- ja koolitusprotseduuride ekspert, akrediteerimiseks valmistumine
Sept. 1999 – veebr. 2001 PHARE SPP pilootprojekt,
projektijuhi asetäitja, koolitusjuht
Sept. 1998 – dets. 2001 EV Põllumajandusministeerium, Maailmapanga projekt
nõuandeteenistuse ekspert
Okt. 1998 – nov. 1999 EV Põl.Min, Maailmapanga projekt,
nõustajate tugisüsteemi loomise projekti juht
Dets. 1995 – aprill 1998 PHARE nõuandeteenistuse projekt;
projektijuhi asetäitja, koolitusjuht

Ilmunud raamatud

Koolitaja käsiraamat, 237 lk. ETKA Andras 2011. Kaasautor. Toimetaja Talvi Märja.

Jalak, Kristel. Tagasiside töötajate arendamisel, 225 lk. Äripäeva kirjastus 2010.

Jalak, Kristel; Kõiv Kadri. Nõu andjast nõustajaks. Käsiraamat põllumajandusnõustajatele, 153 lk. EV Põllumajandusministeeriumi tellimusel 2001, täiendatud kordustrükk 2008.

Jalak, Kristel. Müügiprotsessi seitse astet: professionaalse müügi käsiraamat, 150 lk. Kirjastus Elmatar 1998.

Läbitud täiendkoolitusi ja väljaõppeid (valikuliselt)

Veebruar 2015
Kati Orav, Creativity Catcher, Tartu
Visuaalne protsessijuhtimine
Jaanuar 2014
Talent Vetica, Tallinn
Trends in On-the-Job Training
Oktoober 2012
HuCo Human Core OY, Tartu
TAZ analüüsiprofiili kasutamine suhtlusstiilide ja koostöö analüüsil
Sept 2009 – mai 2010
Andras ja TÜ, Tartu
 Andragoogi kvalifikatsioonikursus (400 h)
September 2008
Arthur ja Sharon Freeman
Arengunõustamise kognitiiv-käitumuslik mudel
Märts 2007
St.Hancock Associates, London
Persuasion and Negotiation Skills,
Training of Trainers
Mai 2004
St.Hancock Associates, Moskva
Presentation Skills
Training of Trainers
Juuni, november 2002
Inscape Baltic, Tartu, Tallinn
Juhtide arendusprogramm
Märts 2002
MFA Holland, Haag
Getting the Message Across
Jaanuar,märts 2002
EBS, Tallinn
Funktsioonide jaotus. Töötajate valik ja hindamine.
Organisatsioonikäitumine ja –kultuur.
Oktoober 2001
Tripod Grupp, Tartu
Testikasutaja koolitusprogramm
Märts/mai 2000
Self II, Tartu
Psühholoogia personalitöös
August 1999
Interdistsip. Prots. Instit., Tln.
CMPS isiksusetesti koolituskursus
Veebruar 1999
NOVOBA, Tartu
Research Information Flow
Jaanuar 1999
DLV Agriconsult, Elva
Participatory Apprisal, Methods & Techniques
Veebruar – aprill 1998
Audentese Kõrgem Ärikool
Üldpsühholoogia kursus
Veebruar 1997 – jaanuar 1998
Self II Tartu
Suhtlemistreenerite väljaõppekursus
Aprill 1997
DLV Agriconsult Tartu
Turustamine
Oktoober – november 1996
DLV Agriconsult, Holland
Täiskasvanute juhendajate koolituskursus
Veebruar – mai 1996
DLV Agriconsult Tartu
Nõustamismetoodika
Mai 1995
EKE Ariko Tallinn
Personalijuhtimise A ja O
Detsember 1994
Bill Betz,New Mexico Univ.
Working with Employees for Business Success
Customer Service Excellence
Oktoober 1993
Land O’Lakes,Inc. Tartu
Training of Trainers
Juuli 1993
Agro Systems Corporation, Tartu
Äriplaani koostamine
Veebruar-mai 1992
ILMS,Ontario Canada
Dairy Cattle Management and Extension
Sept. 1990, mai-august 1992
Uppsala Põllumaj.ülikool,Rootsi
Aretus- ja jõudluskontrolli süsteemid Rootsis

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›