Konfliktide juhtimine

Konfliktide juhtimise oskused tulevad kasuks kõikidele, kes töötavad inimestega. Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut.

Konfliktide juhtimise treening õpetab ära tundma erinevaid konflikte juba eos ning nendega eduka(ma)lt toime tulema.

  • Uurime konfliktide põhjusi, avaldumisviise ja osapoolte hoiakuid ning vastutust konfliktis
  • Õpime paremini juhtima emotsioone, mis raskendavad konflikti lahendamist
  • Vaatleme erinevaid konfliktilahendusstrateegiaid ja –mudeleid
  • Harjutame konfliktide edukaks juhtimiseks vajalikke suhtlemisoskusi ning katsetame erinevaid praktilisi lähenemisviise konfliktsetes olukordades. Osalejad saavad võimaluse töötada isiklike vastuolude ja konfliktsete olukordade lahendamisega
  • Vajadusel  käsitleme ka konfliktide vahendamist ning konflikti juhtimist meeskonnas või grupis

Lisaks nõustame organisatsioone, meeskondi või üksikisikuid konfliktide lahendamisel ja viime läbi konfliktilahendusseminare.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›