Kaasamisoskused

Kaasamisoskuste arendamine on vajalik inimestele, kelle töö eeldab laiapõhjaliste koostöösuhete kujundamist erinevate sotsiaalpartneritega, nende seisukohtade mõjutamist ning tegevustele aktiviseerimist.  Näiteks juhid ja projektijuhid kohalikes omavalitsustes, kolmanda sektori organisatsioonides, regionaalsetes arendusprojektides vm.

Kaasamisoskuste arendamise treening õpetab töötama nii suuremate rahvahulkadega kui  väiksemate gruppidega, edukalt juhtima kaasamisprotsessi ning kasutama erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid inimeste teavitamiseks ja mõjutamiseks.

Koolitusel:

  • Uurime erinevaid teavituskanaleid ja kaasamisvõimalusi ning hindame nende sobivust eesmärgist lähtuvalt
  • Õpime koosolekute ja arutelude juhtimiseks vajalikke esinemis- ja suhtlemisoskusi
  • Harjutame aktiivse kaasamise tehnikate kasutamist, nagu grupitööd, ajurünnakud, dispuudid,  avatud ruumi tehnika
  • Vaatleme erinevaid probleemide analüüsi ja otsuste langetamise tehnikaid
  • Õpime toimetulekut vastupanu, konfliktide ja passiivsusega.

Lisaks:

  • Nõustame organisatsioone või projektimeeskondi kaasamisstrateegiate koostamisel.
  • Viime läbi piirkonna või sihtgrupi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringuid.
  • Korraldame ja juhime arenguseminare, ümarlaudu ja infoüritusi.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›