Esinemisoskused

Oskus mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt esineda on universaalne. Seda läheb vaja nii müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel kui eraelus. Head esinejad paistavad silma ning on reeglina edukad. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või müügipresentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi veenmine või tööülesannete andmine.

Esinemisoskuste intensiivtreening tugineb S.Hancocki metoodikale (UK) ja parandab silmnähtavalt teie esinemise mõjusust, toob välja teie loomuliku isikupära, aitab vähendada esinemisärevust ning suurendab enesekindlust esinemisel ükskõik millise auditooriumi ees.

Koolitusel harjutame kuidas:

  • ette valmistada mõjusat esitlust
  • saada auditooriumi tähelepanu ning seda hoida
  • kasutada ja kontrollida oma kehakeelt ja häält
  • kasutada lihtsaid tehnikaid veenvuse ja mõjuvuse suurendamiseks
  • kasutada visuaalseid abivahendeid (PowerPoint, tahvel, jaotusmaterjalid jm)
  • toime tulla esinemisärevusega
  • vastata küsimustele
  • toime tulla vaenuliku või raske auditooriumiga

Vajadusel käsitleme esinemise erijuhte (esinemine üksikisikule, suurele saalile, müügipresentatsioonid jm.) ja õpetame, kuidas pidada ametlikku kõnet või toime tulla ootamatus esinemissituatsioonis.

Lisaks pakume individuaalset juhendamist (koos videotagasisidega) kogenud treeneri  poolt oma esinemisoskuste lihvimiseks või konkreetse esinemise ette valmistamiseks.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›