Tagasisidestamine

Tagasiside andmisega tegelevad kõik, kes juhivad, juhendavad ja arendavad inimesi. Tagasiside aitab partnerit uute oskuste või tegutsemisviiside omandamisel, käitumise muutmisel  ja arengupotentsiaali avamisel.  Hästi antud tagasiside innustab, motiveerib ning parandab suhteid. Kuid mitte alati ei ole tagasiside andmine lihtne ning mitte alati ei võeta seda kuulda.

Tagasiside andmise treening aitab teil oskuslikumalt valida tagasisidestamismeetodeid, õpetab vajalikke hoiakuid ja suhtlemistehnikaid ning oma sõnumi mõjusamaks muutmist. Samuti õpite, kuidas iseennast mugavamalt tunda raskete kõneluste käigus ning toimetulekut partneri vastuseisuga.

Treeningul:

  • Uurime erinevaid tagasiside andmise meetodeid, nt üks-ühele, grupiviisiline, kirjalik, mitmeallikaline
  • Harjutame positiivse ja negatiivse tagasiside andmiseks vajalikke suhtlemisoskusi ja -tehnikaid
  • Käsitleme tagasisidestamist arengu- või hindamisvestlustel, 360o uuringu järgselt, töötaja distsiplineerimisel, uue töötaja juhendamisel, sisseõpetamisel
  • Õpime toimetulekut vastupanu, konflikti või passiivsusega ning oma emotsioonide juhtimist tagasiside andmisel
  • Käsitleme tagasiside vastuvõtmist

Vajadusel seostame treeningu organisatsiooni personaliprotseduuridega (arenguvestluste vormid, isiklikud arengukavad vm.)

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›