Juhendamine

Juhendamist võib vajada iga töötaja, kes asub täitma uusi tööülesandeid või  muudab oma tööalast rolli organisatsioonis. On valdkondi, kus juhendamise kvaliteedist sõltub palju – töö on keerukas ja eksimuse hind kallis. Tulemuslik juhendamine sisaldab teadmiste-oskuste edasi andmist ja õpetab edukalt toime tulema keerulistes olukodades.

Teemasid koolitusel:

  • Mis on juhendamine ja selle eesmärk
  • Millised oskused ja hoiakud aitavad olla hea juhendaja
  • Millised on minu eeldused ja tugevused juhendajana ja mida peaksin enda juures veel arendama
  • Kuidas luua juhendatavaga toimiv koostöösuhe
  • Kuidas anda juhendatavale arendavat tagasisidet
  • Kuidas tulla toime keeruliste juhendatavate tüüpidega

Lisaks nõustame organisatsioone juhendamissüsteemi loomisel ja pakume individuaalkonsultatsioone juhendajatele.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›