Juhendamine

Juhendamist võib vajada iga töötaja, kes asub täitma uusi tööülesandeid või  muudab oma tööalast rolli organisatsioonis. On valdkondi, kus juhendamise kvaliteedist sõltub palju – töö on keerukas ja eksimuse hind kallis. Tulemuslik juhendamine sisaldab teadmiste-oskuste edasi andmist ja õpetab edukalt toime tulema keerulistes olukodades.

Teemasid koolitusel:

  • Mis on juhendamine ja selle eesmärk
  • Millised oskused ja hoiakud aitavad olla hea juhendaja
  • Millised on minu eeldused ja tugevused juhendajana ja mida peaksin enda juures veel arendama
  • Kuidas luua juhendatavaga toimiv koostöösuhe
  • Kuidas anda juhendatavale arendavat tagasisidet
  • Kuidas tulla toime keeruliste juhendatavate tüüpidega

Lisaks nõustame organisatsioone juhendamissüsteemi loomisel ja pakume individuaalkonsultatsioone juhendajatele.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia  täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisideg

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›