Eesmärgistamine

Oskuslik eesmärkide püstitamine on eelduseks suurepäraste tulemuste saavutamisel.  Eesmärgistamisega tegeleb igaüks, kes tahab olla edukas. Eriti on see oskus vajalik juhtidele, kes peavad tulemusi saavutama teiste inimeste töö suunamisega. Hästi püstitatud eesmärgid innustavad ja motiveerivad ning muudavad lihtsaks tulemuste hindamise. Samas on paljud juhid olukorras, kus alluvatele konkreetsete eesmärkide püstitamine võib olla keeruline.

Eesmärgistamise koolitus aitab selgusele jõuda prioriteetides, seada motiveerivaid ja arendavaid eesmärke nii endale kui meeskonnale ning õpetab, kuidas konkreetselt sõnastada ja muuta mõõdetavaks nii äritulemuste kui isiksusliku arenguga seotud eesmärgid.

Koolitusel:

  • Uurime eesmärgistamise, motivatsiooni, tulemuslikkuse  ja arengu omavahelisi seoseid
  • Uurime, kuidas ära tunda olulist ning valida prioriteete
  • Käsitleme tulemuslikkuse indikaatoreid ja mõõdikuid (KPI – key performance indicators), õpime nende valimist ja kasutamist. Õpime eesmärkide sõnastamist  SMART-reegli alusel ning harjutame üldiste ja ebamääraste eesmärkide konkreetseks muutmist
  • Käsitleme suurte eesmärkide jagamist alaeesmärkideks ja töötajate individuaalsete eesmärkide seostamist organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega

Vajadusel käsitleme põhjalikumalt Tasakaalus Tulemuskaardi (Balanced Score Card) koostamist ja kasutamist ning eesmärkide saavutamise hindamist (nt. tulemusvestlustel).

Lisaks viime läbi arenguseminare organisatsiooni eesmärkide püstitamiseks, sõnastamiseks ja sidumiseks tegevuskavadega.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›