Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid, arendada ja juhtida suuri ja väikseid gruppe.Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks.

Väljaõppe eesmärgiks on arendada kompetentse, mis on täiskasvanute koolitajatele – suhtlemistreeneritele vajalikud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Väljaõppe läbinu:

  • tunneb täiskasvanute koolitamise põhiprintsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
  • mõistab koolitaja vastutust koolitusprotsessi kui terviku juhtimisel ja jälgib täiskasvanute koolitaja  ning suhtlemistreeneri kutseeetika printsiipe;
  • selgitab välja õpivajadused ning  kavandab nende saavutamiseks eesmärgipärase  koolitusprotsessi, sh koolitusprogrammi, õppemeetodid õppematerjalid;
  • on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess) ning valdab nende juhtimise peamisi võtteid
  • väärtustab psühholoogilisel võrdsusel ja kõigi osapoolte arvestamisel põhinevaid käitumisviise;
  • valdab peamisi suhtlemismudeleid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
  • teab, millised on videotagasiside kasutamise eesmärgid, võimalused, näidustused ja piirangud inimeste arendamisel ja kavandab õpieesmärke toetava videoülesande ja eesmärgipäraselt  viia läbi videoanalüüsi protsessi;
  • märkab isiksusliku kasvu protsesse ja toetab õppijat ärevuse ja vastupanu korral;
  • väärtustab kahe treeneri koostööd ning ehitab üles sünergilise koostöö protsessi.

Väljaõppe programmi läbiviimise põhimõtted

Programm koosneb 10 õppesessioonist, kokku 26 õppepäeva, millele eelneb osalemine 360°- tagasiside uuringus, mis aitab eesmärgistada õpinguid ning teadlikult arendada oma suhtlemisoskusi. Juhendamist ja tuge seatud  eesmärkide saavutamiseks on õpingute vältel võimalik saada kogenud õppejõududelt ja grupikaaslastelt.

Praktilise tegevuse osakaal väljaõppes on suur – sessioonide käigus treenitakse erinevaid treenerioskusi ja luuakse eeldused edukaks lõputööks, milleks on iseseisev videotagasisidega koolituse läbiviimine.

Moodulite ajakava ja kirjeldus on leitav siit.

Õppejõud

Väljaõppe põhiõppejõududeks  ja juhendajateks on kõrgeimat  riiklikku kutsetunnistust omavad suhtlemistreenerid-täiskasvanute koolitajad Kadri Kõiv, Kristel Jalak, Mari-Liis Järg ja Tiit Kõnnussaar. Meie koolitajatel on pikaajaline koolitajate juhendamise ning väljaõpetamise kogemus ning suhtlemistreenerite ja/või täiskasvanute koolitajate kõrgeimad kutsetunnistused.

Lisaks kaasatakse mitmeid tunnustatud koolitusvaldkonna praktikuid ja õppejõude.

Korraldusest

Väljaõpe toimub perioodil september 2018 kuni juuni 2019, kokku toimub kümme 2-3 päevast õppesessiooni. Õppesessioonid toimuvad reeglina Tallinnas, neli õppesessiooni viiakse läbi Tartus.

Väljaõppe korraldab DevelopDesign® esindav Loome OÜ. Väljaõppeprogramm on saanud tunnustuse Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu poolt.

Väljaõppe edukalt lõpetanutel on võimalus alustada täiskasvanute koolitaja riikliku kutse taotlemist (tase 6 ja 7) koos hilisema spetsialiseerumisega suhtlemistreeneri kutsele.

Õppemaks ja õpingute finantseerimise võimalusi

Õppemaksu suurus on 4650 EUR, millele lisandub käibemaks (20%). Õppemaks sisaldab osalemist 10 õppesessionil (26päeva), mahukaid õppematerjale, 360° tagasiside uuringu läbiviimist, individuaalset juhendamist, praktiliste eksamite korraldamist õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks ja kohvipause koolituspäevadel.

Õppemaksu on võimalik tasuda maksegraafiku alusel mitmes osas.

Õppemaksu tasumiseks on võimalik kasutada erinevate pankade väikelaenu või hariduslaenu. Vaata lähemalt:

Bigbank, TF Bank, Cooppank

Vastuvõtt

Ootame kandideerima nii juba (sise)koolitajatena tegevaid kui ka sellest alast huvitatuid, kellel on soovitavalt eelnev inimestega töötamise kogemus.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressil koolituskeskus@loome.ee

Kõik kandidaadid kutsume vastuvõtuintervjuule. Esimesed intervjuud on juba toimunud. Koolitusgrupiga liitumiseks võtame vastu sooviavaldusi juuni lõpuni.

Kontakt ja info

Täiendavate küsimuste ja info saamiseks kirjutage koolituskeskus@loome.ee või helistage vastutavale koolitajale – Kadri Kõiv 5203235.

Lisainfo DevelopDesign® kodulehel www.developdesign.eu

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga