Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia  täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid.Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud  koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks.

Väljaõppe eesmärgiks on arendada kompetentse, mis on täiskasvanute koolitajatele – suhtlemistreeneritele  vajalikud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Väljaõppe läbinu:

  • tunneb täiskasvanute koolitamise põhiprintsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
  • mõistab koolitaja vastutust koolitusprotsessi kui terviku juhtimisel ja jälgib täiskasvanute koolitaja  ning suhtlemistreeneri kutseeetika printsiipe;
  • selgitab välja õpivajadused ning  kavandab nende saavutamiseks eesmärgipärase  koolitusprotsessi,  sh koolitusprogrammi, õppemeetodid õppematerjalid;
  • on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess) ning valdab nende juhtimise peamisi võtteid
  • väärtustab psühholoogilisel võrdsusel ja kõigi osapoolte arvestamisel põhinevaid käitumisviise;
  • valdab peamisi suhtlemismudeleid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
  • teab, millised on videotagasiside kasutamise eesmärgid,  võimalused, näidustused ja piirangud inimeste arendamisel ja kavandab õpieesmärke toetava videoülesande ja eesmärgipäraselt  viia läbi videoanalüüsi protsessi;
  • märkab  isiksusliku kasvu protsesse ja toetab õppijat ärevuse ja vastupanu korral;
  • väärtustab kahe treeneri koostööd ning ehitab üles sünergilise koostöö protsessi.

Väljaõppe programmi läbiviimise põhimõtted

Programm koosneb 10  õppesessioonist, kokku 26 õppepäeva,  millele eelneb osalemine 360°- tagasiside uuringus, mis aitab eesmärgistada õpinguid ning teadlikult arendada oma suhtlemisoskusi. Juhendamist ja tuge seatud  eesmärkide saavutamiseks on õpingute vältel  võimalik saada kogenud õppejõududelt ja grupikaaslastelt. Praktilise tegevuse osakaal väljaõppes on suur – sessioonide käigus treenitakse erinevaid treenerioskusi ja luuakse eeldused edukaks lõputööks, milleks on iseseisev videotagasisidega koolituse läbiviimine.

Moodulite ajakava ja kirjeldus on leitav  ajakava

Õppejõud

Väljaõppe põhiõppejõududeks  ja juhendajateks on kõrgeimat  riiklikku kutsetunnistust omavad suhtlemistreenerid-täiskasvanute koolitajad Kadri Kõiv, Kristel Jalak, Mari-Liis Järg ja Tiit Kõnnussaar.  Meie koolitajatel on pikaajaline  koolitajate juhendamise ning väljaõpetamise kogemus ning suhtlemistreenerite ja/või täiskasvanute koolitajate kõrgeimad kutsetunnistused.

Lisaks  kaasatakse mitmeid tunnustatud koolitusvaldkonna  praktikuid ja õppejõude.

Korraldusest

Väljaõpe toimub perioodil  september 2018 kuni juuni 2019, kokku toimub kümme 2-3- päevast õppesessiooni. Õppesessioonid toimuvad reeglina Tallinnas, kaks õppesessiooni viiakse läbi Tartus.

Väljaõppe korraldab DevelopDesign®i esindav Loome OÜ.  Väljaõppeprogramm  on saanud tunnustuse Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu poolt.

Väljaõppe edukalt lõpetanutel on võimalus alustada täiskasvanute koolitaja riikliku kutse taotlemist (tase 6 ja 7)  koos hilisema spetsialiseerumisega suhtlemistreeneri kutsele.

Õppemaks ja õpingute finantseerimise võimalusi

Õppemaksu suurus on  4650 EUR, millele lisandub käibemaks (20%).  Õppemaks sisaldab osalemist  10 õppesessionil (26päeva),  mahukaid õppematerjale,  360° tagasiside uuringu läbiviimist, individuaalset juhendamist, praktiliste eksamite korraldamist õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks ja kohvipause koolituspäevadel.

Õppemaksu on võimalik tasuda maksegraafiku alusel mitmes osas.

Õppemaksu tasumiseks on võimalik kasutada erinevate pankade väikelaenu või hariduslaenu. Vaata lähemalt:

https://www.bigbank.ee/hariduslaen/?bbchannel=sem&bbsource=Google&bbmedium=cpc&bbcampaign=hariduslaen2017ee&gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcEQgM4rKUVNwGK7oNg9-6BevM5lWFzI6quMlb9AMUxcxtCvoDwmEMBoCopcQAvD_BwE
https://www.tfbank.ee/vaikelaen/
https://www.cooppank.ee/vaikelaen

Vastuvõtt

Ootame kandideerima nii  juba (sise)koolitajatena tegevaid kui ka sellest alast huvitatuid. Eelduseks on kõrghariduse omamine ning soovitavalt eelnev inimestega töötamise kogemus.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressil koolituskeskus@loome.ee

Eelvaliku alusel kutsume kandidaadid vastuvõtuintervjuule. Vastuvõtuintervjuude  esimene  voor toimub  märtsis 2018, dokumente esimeses voorus osalemiseks ootame kuni 20. veebruar  2018.  

Kontakt ja info

Täiendavate küsimuste ja info saamiseks kirjutage koolituskeskus@loome.ee või helistage vastutavale koolitajale – Kadri Kõiv 5203235.  Lisainfo  DevelopDesign® kodulehel www.developdesign.eu .

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>