Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamine

Kõigi nimetatute materjalide koostamise peamiseks eesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside reguleerimine ja ühtlustamine. Materjalide koostamine on loominguline protsess, kus loojateks on organisatsiooni liikmed ise koostöös konsultandiga. Konsultandi töö seisneb eesmärgistamises, loomeprotsessi suunamises, juhtimises ning analüüsis ja lõpptulemuse vormistamises. Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise aluseks on organisatsiooni seniste käitumisjuhendite, kultuuri ja tööprotsesside uuring/analüüs.

Protsessi käigus selguvad:

  • Organisatsioonis reguleerimist vajavad valkonnad
  • Ootused töötajate käitumisele ja töö tulemusele
  • Tugevused, mille teadvustamine ja selge esiletoomine loob organisatsoonikultuuri eripära
  • Komplitseeritumad valdkonnad, mis mõjutavad efektiivset tulemuste saamist

Koostame standardeid, protseduure ja juhendmaterjale nii organisatsiooni sise- kui välissuhtluseks. Täiendavalt on võimalik siduda koolitusi ja treeninguid standarditega seotud uuendusportsesside kinnistamiseks.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›