Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamine

Kõigi nimetatute materjalide koostamise peamiseks eesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside reguleerimine ja ühtlustamine. Materjalide koostamine on loominguline protsess, kus loojateks on organisatsiooni liikmed ise koostöös konsultandiga. Konsultandi töö seisneb eesmärgistamises, loomeprotsessi suunamises, juhtimises ning analüüsis ja lõpptulemuse vormistamises. Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise aluseks on organisatsiooni seniste käitumisjuhendite, kultuuri ja tööprotsesside uuring/analüüs.

Protsessi käigus selguvad:

  • Organisatsioonis reguleerimist vajavad valkonnad
  • Ootused töötajate käitumisele ja töö tulemusele
  • Tugevused, mille teadvustamine ja selge esiletoomine loob organisatsoonikultuuri eripära
  • Komplitseeritumad valdkonnad, mis mõjutavad efektiivset tulemuste saamist

Koostame standardeid, protseduure ja juhendmaterjale nii organisatsiooni sise- kui välissuhtluseks. Täiendavalt on võimalik siduda koolitusi ja treeninguid standarditega seotud uuendusportsesside kinnistamiseks.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›