Kompetentsimudelite loomine

Kompetentsimudel kirjeldab organisatsioonis töö edukaks sooritamiseks vajalikud kompetentsid ja nende tasemed ametikohtade või juhtimistasandite lõikes. Mudel seob valiku ja värbamise, koolituse, tulemusjuhtimise, karjäärisüsteemi, palgasüsteemi ja teised personalivaldkonnad organisatsiooni põhiväärtuste ja eesmärkidega.

Kompetentsimudeli loomisel või edasiarendamisel pakume kahte erinevat lähenemist:

  1. LEADERSHIP ARCHITECT® kompetentsisõnastikule baseeruva kohanduse loomine vastavalt organisatsiooni vajadustele. Kompetentsimudeli koostamine toimub kompetentse kirjeldavate kaartide sorteerimise ja valiku teel. Selle meetodi eeliseks on kiirus ja lihtsus. Puuduseks võib olla organisatsiooni liikmete vähene kaasatus.
  2. Organisatsiooni võtmetegevuste ja kriitiliste situatsioonide analüüsile baseeruva mudeli loomine. Kompetentsimudeli koostamine toimub seminaride seeria vormis töögruppidega. Selle meetodi eeliseks on suur kaasatus, organisatsiooni eesmärkide, tegevuste ja tegevusstandardite ühine läbiarutamine töötajaskonna ja juhtidega. Puuduseks võib olla suurem aja- ning tööjõukulu.

Pakume mudeli rakendamisega seonduvate kompetentsipõhiste süsteemide loomist ja arendamist:

  • värbamine ja valik
  • koolitus ja arendus
  • karjääri- ja järgnevuse planeerimine, personaliriskide hindamine
  • tulemushindamine
  • ametijuhendid ja teenindusstandardid

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›