Konsultatsioonid

Meie juures saavad kokku teadmised, kogemused ja parima praktika näited väga erinevatelt tegevusaladelt ning organisatsioonidest. Meie konsultandid ja koostööpartnerid omavad töö- ja juhtimiskogemusi erasektori suurtest, keskmistest ja väikestest firmadest. Nad on töötanud avalikus teenistuses, sotsiaalsfääris ja mittetulundusühingutes, juhtinud rahvusvahelisi projekte, teinud koostööd kohalike omavalitsustega ning käivitanud ettevõtlust.

See rikkalik kogemus koos pideva teadmiste täiendamisega võimaldab meil pakkuda efektiivseid ja väga praktilisi terviklahendusi juhtimise-, personalijuhtimise- või arendussüsteemide loomiseks ning rakendamiseks erinevates organisatsioonides.

Me ei paku valmislahendusi, ehkki jagame meeleldi oma teadmisi ja kogemusi. Kogu arendustegevus toimub tihedas koostöös tellija organisatsiooni esindajate ja töötajatega. Mida rohkem inimesi on kaasatud, seda parem!

Terviklahenduste pakkumine tähendab seda, et vastavalt oma vajadusele saab klient:

  • kirjaliku poliitika, juhendmaterjalid, standardid või protseduurid ning kogu toetava dokumentatsiooni (nt. vormid, näidised, presentatsioonid jm). Vajadusel loome ka veebilahendused.
  • juhised uue süsteemi sidumiseks seniste süsteemidega, sellest teavitamiseks, selle juurutamiseks, monitoorimiseks, kontrollimiseks, riskide hindamiseks, arendamiseks  ja muudatuste tegemiseks
  • organisatsiooni liikmete laiaulatusliku teavitamise ja kaasamise seminaride, fookusgruppide, intervjuude või küsitluste näol
  • koolitused grupidele vajalike oskuste arendamiseks ja individuaalnõustamised võtmeisikutele

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›