Kadri Kõiv

DevelopDesign®

Loome OÜ

+372 52 03 235

www.developdesign.eu

Töökäik

 • Alates 2008 DevelopDesign® esindav koolitaja-konsultant. Loome OÜ juhatuse liige, konsultant, koolitaja
 • 2012-2013 Võrumaa Kutsehariduskeskus/Vana-Antsla Kutsekeskkool, karjäärinõustaja-koolitaja
 • 2007-2008 Self II OÜ, erakooli juht
 • 2001-2007 Self II OÜ, turundusjuht
 • 2001-2008 Self II OÜ, juhtiv koolitaja, konsultant
 • 2000-2001 AEF ja EGGA projekti „ Eesti Vanuripoliitka ellurakendamine“, uuringugrupi liige, sotsiaalgerontoloogia ekspert
 • 1997-2001 vabakutseline täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener
 • 1997-1999 Päevakeskus „Tähtvere“, arendusspetsialist, hoolekandealaste projektide juht
 • 1996-1997 Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, sotsiaaltöö metoodik

Kutsetunnistused ja diplomid

 • Täiskasvanute koolitaja 7 (2015)
 • Suhtlemistreener 7  (2015)
 • Sotsiaaltöö, Baccalaureus artium (võrdsustatud MA), Tartu Ülikool, 1997

Käimasolevad õpingud

 •  Teenuste disain ja juhtimine, MBA, Tartu Ülikool/Pärnu Kolledž

Kogemus

Täiskasvanute koolitamisega, sh suhtlemistreeningutega  olen tegelenud aastast 1997. Peamised koolitusteemad: enesejuhtimine ja motivatsioonikoolitus; stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine; meeskonna- ja koostöö arendamine; töötajate arendamisega seonduv (sh mentorlus, juhendamine, nõustamine, arenguvestlused), juhtimisoskuste treeningud.

Viin läbi  täiskasvanute koolitajatele (sh sisekoolitajad, kutseõpetajad jne)  mõeldud  õppepäevi ja arenguprogramme. Korraldan vastutava koolitajana suhtlemistreenerite väljaõppeid.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakun lapsevanematele vanemlusoskuste arendamiseks mõeldud koolitusprogrammi “Imelised aastad“.

Organisatsioonide konsulteerimisega  olen tegelenud alates 2000. aastast.  Peamised  konsultatsiooni teemad on seotud  töötajate arendamisele suunatud tegevuste-programmide loomise ja käivitamisega:  sisekoolitus-, kovisiooni-, mentorlus-,
juhendamise- ja arenguvestlustesüsteemid jpm.  Olen väljatöötanud organisatsioonide stressi taseme hindamise metoodika, osalenud 360° tagasiside-hindamiste, kompetentsimudelite loomise, töötajate hindamise, teenindusstandardite koostamise projektides.

Pakun juhendamist ja konsultatsioon (sise)koolitajatele, olen superviisoriks suhtlemistreeneritele, kes soovivad taodelda kutsetunnistust.

Pakun konsultatsioone ja arenguseminare meeskondadele, kes soovivad  parandada omavahelist  koostööd või luua ja  arendada teenuste disaini meetodite abil enda  klientidele pakutavaid teenuseid.

 

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›