Suhtlemistreenerite väljaõpe

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.  Vabade kohtade olemasolul on võimalik läbida suhtlemistreenerite väljaõpe kahes etapis: suhtlemistreeneri assistendi õpe ja suhtlemistreeneri põhiväljaõpe.

Suhtlemistreeneri assistendi väljaõpe on suhtlemistreenerite väljaõppe 1.etapp, mille käigus  omandavad koolitatavad baasoskused ja -teadmised suhtlemistreeneri assisteerimiseks suhtlemistreeningute läbiviimisel. Väljaõppe läbimine on oluline eeldus suhtlemistreeneri põhiväljaõppeks (II etapp).

Koolituse tulemusena omandab koolitatav järgmised pädevused ja oskused:

  • tunneb täiskasvanute koolitamise kaasegseid printsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
  • on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess);
  • väärtustab psühholoogilisel võrdsusel ja kõigi osapoolte arvestamisel põhinevaid käitumisviise;
  • on teadlik peamistest suhtlemismudelitest ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
  • oskab analüüsida ennast kui täiskasvanute koolitajat ja õppijat.

 Maht: I etapp koosneb 10st koolituspäevast, kokku 122 akadeemilist tundi, millest kontakttunde on 72 ja iseseisvat tööd sessioonide vahelisel ajal 50.

Aeg ja koht: Koolituse I etapp koosneb neljast õppesessioonist, mis toimuvad Tartus ja Tallinnas.

       13.-15. september 2018 Tartu, 3 päeva – 22 tundi

       18.- 19.oktoober 2018 Tallinn, 2 päeva – 14 tundi

       8.- 10. november 2018 Tallinn, 3 päeva – 22 tundi

       6.-7. detsember 2018 Tartu, 2 päeva – 14 tundi

 

Maksumus: suhtlemistreeningu assistendi väljaõppe kogumaksumus on 770 eurot, millele lisandub käibemaks (20%).

Õpingute lõpetamise eelduseks on kõikidel koolituspäevadel osalemine, iseseisvate ülesannete sooritamine ning I etapi lõpuülesande – isikliku arenguplaani koostamine. I etapi läbinutel on võimalik jätkata õpinguid II etapis,  suhtlemistreeneri põhiväljaõppes.

Suhtlemistreeneri põhiväljaõpe, 6 õppesessiooni, 14 päeva, 100 tundi hind 3880 eurot, millele lisandub käibemaks (20%).

Info õppesessioonide sisu kohta on kättesaadav:  Koolitajate_suhtlemistreenerite väljaõpe 2018-2019 programm_ 2 etappi koos

Tule õpi koos tulevaste suhtlemistreeneritega!

Meie poolt korraldatava koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe detsembri sessioonist ootame osavõtma kõiki huvilisi.   Teemaks on: “Täiskasvanud õppijat aktiviseerivad õppemeetodid”.

Õppepäev sobib kõigile, kes puutuvad kokku vajadusega anda infot või pidada loenguid erineva suurusega gruppidele. Õppepäeval tutvustatakse meetodeid, mille abil on võimalik pakkuda ka suurematele gruppidele aktiivset õpikogemust ning elavdada inforohkeid loenguid.
Õppepäeva viib läb Tartu Ülikooli õppejõud Mari Karm.

Õppepäev toimub Tartus,  10.detsembril kell 9.30-15.30. (lõunapaus 12.45-13.45).
Õppepäeval osalemise tasu (sisaldab õppematerjale ja kohvipausi)  on 55 eur, millele lisandub km. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liikmetele kehtib soodushind.

Õppepäeval osalemise soovist palun teada anda kadri@developdesign.eu

 

Kovisioon – kas uus või vana?

On mitmeid ameteid, mille puhul töö intensiivsuse, kõrge vastutuse ning pideva inimestega suhtlemise vajaduse tõttu on töötajal suur risk väsida oma tööst ning kaotada seeläbi produktiivsus ja suutlikkus kohaneda muudatustega. Püsimaks aastaid heas töö tegemise vormis, on oluline tegeleda regulaarselt enda nii tööalase kui isiksusliku arendamisega. Selleks sobivad erinevad koolitused ja meilgi tuntust koguvad supervisioon ja coaching. Kõigi eelpool nimetatute puhul on reeglina vaja palgata teenust pakkuv spetsialist, mis organisatsioonis reeglina tähendab teatud protseduuri läbimist, võtab aega ning vajab eelarvelisi vahendeid.
Üheks paindlikuks alternatiiviks või ka muude arendustegevuste täienduseks (näiteks koolitusejärgselt koolituse eekti suurendamiseks ja kinnistamiseks) saaks olla meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed – sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Just see ongi meie jaoks võõrakõlalise meetodi – kovisioon – olemuseks. Kovisiooni puhul tajuvad inimesed üksteist võrdsetena sarnase tööalase rolli ja sellest tulenevate sarnaste kogemuste, probleemide ja huvide tõttu.

 
Kovisioon on meetod, mille raames kolleegid saavad üksteist toetada ja ergutada edasi arenema. 

Jätka lugemist

Kas Sa ise ka tead, kuidas Sa teistele mõjud?

Selline küsimus esitati hiljuti ühele mu tuttavale. Sõltuvalt hääletoonist, pilgust ja üldse situatsioonist, võib see küsimus ise mõjuda vägagi erinevalt. Intrigeerivalt, väljakutsuvalt, segadusse ajavalt jne. Sedapuhku oli see ilmselt mõeldud kui etteheide. Minu tuttava jaoks tundus see olevat mitte põhjendatud ja ebaõiglane. Igatahes tekitas see temas soovi kohe esitada see sama küsimus vestluse algatajale, mille peale saabus vaikus. Jätka lugemist

Kas oskad koolitusel käituda?

Olen vist rikutud. Selles mõttes, et viimastel aastatel olen valdavalt koolitanud inimesi,kes minu silmis valdavad hästi nn koolituskäitumist. See tähendab, et neile ei valmista mingit probleemi istuda ringis, ennast tutvustada, minna lähteülesandega väiksemasse gruppi tööle ja väljuda sealt mõne aja pärast tulemusega, mis on teistele arusaadav ja esteetiliselt nauditaval kujul vormistatud. Ja videoharjutustest pole vaja rääkidagi – neid tehakse lennult. Jätka lugemist