Juhtide arenguprogrammid

Juhtide arenguprogramm võib olla vajalik:

 • Kogenud juhtidele, kes soovivad korrastada oma teadmisi ja oskusi, saada teadlikumaks oma tugevustest ning arenguruumist, analüüsida oma juhtimistegevusi ning vahetada kogemusi teiste juhtidega
 • Uutele juhtidele, kes on omandanud või omandamas juhi positsiooni, kuid kellel puudub juhtimiskogemus ja napib teadmisi tööst inimestega

Sõltuvalt sihtgrupist käsitleme arenguprogrammis valikut järgmistest teemadest:

 • Ülevaade juhtimisteooriatest
 • Mõjutamisoskused ja –mudelid
 • Otsustamine ja probleemide lahendamine
 • Delegeerimine
 • Juhendamine, nõustamine, mentorlus
 • Arenguvestluste läbiviimine
 • Tagasiside andmine
 • Töötajate innustamine ja motiveerimine
 • Juhi isiksus ja areng
 • Eesmärkide püstitamine
 • Isikliku energia- ja aja juhtimine
 • Stress ja läbipõlemine
 • Meeskondade loomine, juhtimine ja arendamine
 • Töö projekti- ja virtuaalmeeskondadega
 • Muudatuste juhtimine
 • Konfliktide lahendamine

Programmi kogumaht sõltub teemade valikust ja jääb 6-10 koolituspäeva piiresse. 2-3 päevased koolitusmoodulid toimuvad kolme kuni viienädalaste vahedega.

Koolitusmoodulite vahepealsesse perioodi jäävad erinevad koduülesanded, iseseisev töö kirjandusega, tagasiside-uuringus osalemine ja testimised.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›