Arenguprogrammid

Arenguprogrammide eesmärk on toetada organisatsiooni protsesside ja meeskondade arengut pikema aja jooksul. Programmi ülesehitus ja meetodid sõltuvad organisatsiooni eripärast ja lähteülesandest. Viime läbi eeluuringuid, aitame sõnastada oodatavad tulemused ning jälgime osalejate isiklike arenguülesannete täitmist. Jääme programmis osalejatele toeks ka mõnda aega peale programmi lõppemist.

Sageli koosneb arenguprogramm koolitusmoodulitest või seminaridest, millele lisanduvad  mitmesuguste iseseisvate arenguülesannete täitmine ja personaalne tagasiside. Meie programmide oluline osa on osalejatele eneseanalüüs. Viime läbi hindamisi, teeme teste, kogume osalejate jaoks tagasisidet nende kolleegidelt ning pakume erinevaid analüüsiharjutusi. Kõik ikka selleks, et programmis osalevad inimesed saaksid paremini tuttavaks iseenda tugevustega ning oskaksid leida ja valida arengueesmärke.

Vajadusel seome programmi organisatsiooni poliitikate, protseduuride ja standarditega ning aitame luua ja käivitada pikaajalist arengut toetavaid süsteeme, näiteks mentorlusprogrammi või kovisioonisüsteemi.

Lisaks mahukale koolitusmaterjalile varustame osalejaid juhtimis- ja suhtlemisalaste raamatutega.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›