Miks valida meid?

 • Konsultandi kasutamine uuringute läbiviimisel ja vastuste töötlemisel tagab täieliku konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse. See võib olla oluline argument organisatsioonis, kus usalduse puudumine mõjutaks hindamistulemusi
   
 • Organisatsioonis, kus personalitöötajad on ülekoormatud, vabastab konsultandi kaasamine nad uuringu korraldamsie tehnilisest tööst ja võimaldab keskenduda sisulisele protsessile
   
 • Meie küsitluskeskkond võimaldab küsimustiku struktuuri kujundada täpselt vastavalt tellija soovile
   
 • Vajadusel kombineerime veebipõhist ja paber-pliiats küsitlust, et kaasata ka neid töötajate gruppe, kes arvutiga ei tööta
   
 • Meie koostatavad hindamistulemuste raportid sisaldavad võrdlusi gruppidega (need määrab tellija) ja varasemate perioodide hindamistulemustega, kui neid on
   
 • Me koostame organisatsiooni koondraporti, esitades võrdlused erinevate allüksuste ja hindajagruppide lõikes ning varasemate perioodide hindamistulemustega, kui neid on
   
 • Me hindame hindamise usaldusväärsust ning anname koondraportis soovitusi, kuidas protsessi vajadusel parandada
   
 • Presenteerime ja selgitame tulemusi juhtkonnale ja töötajate gruppidele. Vajadusel aitame korraldada ja läbi viia tagasiside-vestlusi ning õpetame tagasisidestamist
   
 • Aitame siduda tagasiside-hindamist teiste personalisüsteemidega terviklikuks süsteemiks

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›