360 tagasiside tööprotsess


Eesmärgistamine

 • Aitame sõnastada küsitluse eesmärgid ja oodatavad tulemused
 • Kavandame hindamisprotsessi tegevused ja ajakava
 • Lepime kokku organisatsiooni juhtkonna ja personalitöötajatega tegevuste jagunemise osas

Küsimustiku koostamine

 • Kasutame tellija küsimustikku või aitame seda koostada
 • Lepime kokku küsimustiku struktuuri ja hindamisskaalad
 • Vajadusel tõlgime küsimustiku võõrkeelde

Organisatsiooni
teavitamine

 • Nõustame, kuidas teavitada töötajaid tagasiside-uuringu põhimõtetest, eesmärkidest ja tulemuste kasutamisest
 • Koostame teabematerjalid
 • Teeme tagasiside-hindamist tutvustavaid presentatsioone

Hinnatavate ja hindajate
määramine

 • Nõustame, kuidas määrata uuringus osalejaid
 • Aitame korraldada hindajate valikut
 • Juhendame hindamismaatriksi (kes keda hindab) koostamisel

Hindamise ettevalmistus

 • Sisestame hindamiskeskkonda kõik vajalikud andmed või juhendame tellijat, kuidas seda ise teha
 • Valmistame ette paberkandjal küsitluslehed ja vastusteümbrikud, kui kasutatakse ka pabervormil vastamist

Hindamise läbiviimine

 • Administreerime küsitlust või juhendame tellijat, kuidas seda ise teha
 • Pakume kasutajatoe teenust kogu küsitlusperioodi jooksul
 • Sisestame paberkandjal laekunud vastused
 • Jälgime hindamise kulgu ning anname tellijale regulaarselt tagasisidet osalemisaktiivsusest

Individuaalraportite
koostamine

 • Koostame iga hinnatava elektroonilise individuaalraporti
 • Saadame raportid kas tellijale või igale hinnatavale eraldi
 • Soovi korral trükime raportid välja

Koondraporti
koostamine

 • Koostame organisatsiooni statistilise koondraporti
 • Esitame struktuuriüksuste ja hindajagruppide tulemuste võrdlused
 • Teeme võrdlused varasemate küsitlusperioodidega
 • Analüüsime ja hindame küsitluse usaldatavust

Tagasisidestamine

 • Presenteerime koondraporti tulemusi juhtkonnale ja töötajatele
 • Viime läbi individuaalsed tagasiside-vestlused
 • Nõustame juhte ja personalitöötajaid vestluste läbiviimiseks
 • Koolitame vestluste läbiviijaid

Arendustegevused

 • Nõustame hindamisprotsessis vajalike täienduste ja muudatuste osas
 • Aitame koostada terviklikke arenguprogramme uuringus osalejate jaoks, lähtuvalt küsitluse tulemustest
 • Viime läbi treeninguid, koolitusi, arenguprogramme ja individuaalkonsultatsioone

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›