Isikliku tagasiside raport

Isiklik tagasiside-raport sisaldab:

  • Juhend raporti lugemiseks ja tõlgendamiseks
  • Koondtulemused tabelite ja graafikutena küsimusklastrite ja hindajagruppide kaupa
  • Teiste hinnangute graafiline võrdlus enesehinnanguga
  • Hinnatava tulemuste võrdlus struktuuriüksuse ja organisatsiooni keskmiste tulemustega
  • Võrdlused varasemate hindamistulemustega, kui neid on
  • Üksikküsimuste vastused erinevate hindajagruppide graafilise võrdlustena
  • Üksikküsimuste pingerida koondhinnete alusel
  • Hindajate kirjutatud kommentaarid vaba tekstina
  • Juhend raporti analüüsiks ja arenguülesannete püstitamiseks

Individuaalraporti struktuuri ja sisu saame muuta vastavalt tellija soovidele.

Suhtlemistreenerite väljaõpe

22.07.2018

Meie ainus avatud kursus 2018. aastal on koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe.

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Kuidas koolitada ajusõbralikult? Osale praktikumis! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›