Mida tähendab 360 tagasiside?

Mõiste 360o tuleneb asjaolust, et tagasisidet kogutakse üheaegselt inimestelt, kes ümbritsevad hinnatavat erinevatel tasanditel. Tavapäraselt on hindajateks vahetu juht või juhid, alluvad, hinnatavaga sama tööd tegevad kolleegid ning klindid ja äripartnerid nii organisatsiooni seest kui väljast.

Kõik hindajad, kaasa arvatud inimene ise, vastavad samale küsimustikule, mis koostatakse vastavalt konkreetse uuringu eesmärkidele. Hindamine toimub punktiskaaladel ja vabade kommentaaride vormis.

Mida suurem on hindajate arv, seda tasakaalustatuma pildi hinnatav saab. Tulemused esitatakse isikliku raporti vormis.

Kirjaliku individuaalraporti kättesaamise järel on oluline, et hinnatud inimene saaks tulemused läbi arutada tagasiside-vestlusel oma juhiga, personalitöötajaga või meie konsultandiga. Vestlus aitab paremini mõista ja aktsepteerida hindamistulemusi ning on aluseks isiklike arenguplaanide koostamisel.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe 2018

30.11.2017

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega

Loe edasi ›

Loe meie blogi ›

Uudised

Taas on võimalik õppida suhtlemistreeneriks! Loe edasi ›

Oleme TAZ® hindamisprofiili esindajad Eestis. Loe edasi ›

Alustame vastuvõttu koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse 2013-2014 Loe edasi ›